Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2019 EUR                        
USD
Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 23.5.2019 8,61 € 13,81m €
(23.5.2019)
4,36% −10,22% 2,38% −12,41% −4,86% 20,76% 33,70% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 23.5.2019 9,60 $ 15,39m $
(23.5.2019)
1,69% −10,70% 0,63% −16,59% −5,51% 20,30% 9,34% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 23.5.2019 17,13 € 71,76m €
(23.5.2019)
12,85% −2,28% 10,37% 1,72% −0,75% 18,22% 3,19% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 23.5.2019 19,10 $ 80,02m $
(23.5.2019)
10,09% −2,80% 8,46% −3,09% −1,44% 17,76% −15,60% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 23.5.2019 6,89 € 98,24m €
(23.5.2019)
7,32% −8,98% 5,03% −23,78% −18,56% 4,55% −3,77% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 23.5.2019 7,68 $ 109,54m $
(23.5.2019)
4,63% −9,43% 3,09% −27,48% −19,16% 4,07% −21,31% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 23.5.2019 161,07 € 126,48m €
(23.5.2019)
11,20% −5,71% 3,88% −12,52% −6,89% 4,41% 22,51% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 23.5.2019 179,59 $ 141,02m $
(23.5.2019)
8,45% −6,19% 2,10% −16,67% −7,55% 3,95% 0,21% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 23.5.2019 14,01 € 74,11m €
(23.5.2019)
7,11% −13,47% 2,79% −16,81% 5,02% 38,71% 55,49% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 23.5.2019 15,62 $ 82,63m $
(23.5.2019)
4,41% −13,94% 1,03% −20,75% 4,27% 37,99% 27,20% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 23.5.2019 3,05 $ 15,24m $
(23.5.2019)
1,33% −4,09% −3,79% −18,01% −5,86% 6,27% 11,31% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 23.5.2019 2,74 € 13,67m €
(23.5.2019)
4,18% −3,52% −1,44% −13,84% −5,19% 6,61% 36,32% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 23.5.2019 97,63 € 449,41m €
(23.5.2019)
9,02% −7,06% 1,40% −7,06% 1,63% 20,20% 41,33% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 23.5.2019 108,86 $ 501,09m $
(23.5.2019)
6,34% −7,53% −0,33% −11,46% 0,92% 19,68% 15,60% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 23.5.2019 12,46 $ 129,75m $
(23.5.2019)
13,69% −3,56% 2,81% −7,57% −1,27% 12,56% 11,85% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 23.5.2019 11,18 € 116,37m €
(23.5.2019)
16,58% −3,04% 4,58% −2,87% −0,53% 13,16% 36,84% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 23.5.2019 7,99 € 129,40m €
(23.5.2019)
11,90% −4,08% 4,99% −8,27% −6,98% 7,39% 11,28% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 23.5.2019 8,91 $ 144,28m $
(23.5.2019)
9,19% −4,60% 3,24% −12,56% −7,57% 6,96% −8,90% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 23.5.2019 10,64 € 915,04m €
(23.5.2019)
15,40% −2,30% 10,37% 11,53% 23,01% 42,44% 82,19% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 23.5.2019 11,87 $ 1 020,27m $
(23.5.2019)
12,62% −2,78% 8,50% 6,36% 22,12% 41,99% 49,31% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 23.5.2019 8,18 € 17,20m €
(23.5.2019)
5,14% −1,09% 4,47% 0,62% 1,61% 5,41% 14,41% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 23.5.2019 9,12 $ 19,18m $
(23.5.2019)
2,59% −1,62% 2,70% −4,20% 0,88% 4,95% −6,46% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 23.5.2019 58,75 € 82,89m €
(23.5.2019)
−0,96% −0,49% −0,96% −5,13% −3,51% −0,89% 1,01% 12.12.2008
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 23.5.2019 17,27 € 201,52m €
(23.5.2019)
10,00% 0,12% 10,56% 9,44% 6,28% 16,69% 45,62% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 23.5.2019 19,25 $ 224,69m $
(23.5.2019)
7,24% −0,41% 8,63% 4,22% 5,48% 16,17% 19,05% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 23.5.2019 78,84 € 68,94m €
(23.5.2019)
3,53% 0,52% 4,24% 1,91% 1,68% 0,20% 7,16% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 23.5.2019 10,20 € 60,46m €
(23.5.2019)
3,03% 0,69% 4,08% 1,59% 1,49% −0,87% 8,05% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 23.5.2019 11,37 $ 67,41m $
(23.5.2019)
0,44% 0,18% 2,25% −3,23% 0,71% −1,39% −11,59% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 23.5.2019 10,65 $ 25,78m $
(23.5.2019)
0,95% −0,84% 1,72% −2,74% 1,43% 3,20% −12,20% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 23.5.2019 9,55 € 23,12m €
(23.5.2019)
3,47% −0,31% 3,47% 2,14% 2,14% 3,58% 7,30% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 23.5.2019 95,92 € 65,20m €
(23.5.2019)
4,35% −0,39% 3,05% −1,23% −3,01% 2,06% 3,55% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 23.5.2019 79,43 € 11,31m €
(23.5.2019)
4,61% 0,27% 4,25% 3,94% −0,84% −3,80% 10,98% 13.2.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 23.5.2019 88,56 $ 12,61m $
(23.5.2019)
2,03% −0,25% 2,45% −0,98% −1,55% −4,23% −9,23% 12.12.2008
Amundi Funds II - Optimal Yield EUR 23.5.2019 102,74 € 30,38m €
(23.5.2019)
4,02% −1,10% 2,83% −0,09% 0,96% 8,79% 11,50% 31.5.2006
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 23.5.2019 83,47 € 28,21m €
(23.5.2019)
2,71% 0,14% 2,95% 0,64% −2,64% 0,69% −0,01% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 23.5.2019 10,44 € 231,72m €
(23.5.2019)
6,64% 0,97% 6,42% 8,86% 3,67% 8,64% 32,32% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 23.5.2019 11,64 $ 258,37m $
(23.5.2019)
3,93% 0,43% 4,58% 3,65% 2,92% 8,08% 8,18% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 23.5.2019 12,49 € 82,79m €
(23.5.2019)
10,14% −0,08% 7,03% 8,80% 5,67% 18,73% 39,71% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 23.5.2019 13,93 $ 92,31m $
(23.5.2019)
7,48% −0,57% 5,21% 3,72% 4,97% 18,25% 14,37% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 23.5.2019 97,43 € 17,60m €
(23.5.2019)
4,71% −1,48% 2,92% −1,54% 0,74% 11,18% 20,24% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 23.5.2019 108,63 $ 19,63m $
(23.5.2019)
2,12% −1,99% 1,15% −6,20% 0,03% 10,68% −1,66% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 23.5.2019 6,12 € 162,04m €
(23.5.2019)
3,73% 0,82% 3,03% 6,99% 4,08% 5,15% 28,30% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 23.5.2019 6,82 $ 180,67m $
(23.5.2019)
1,04% 0,15% 1,19% 1,94% 3,33% 4,76% 4,76% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 23.5.2019 84,03 $ 58,30m $
(23.5.2019)
4,85% −2,70% 3,38% −4,75% 1,90% 10,73% 2,29% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 23.5.2019 75,37 € 52,29m €
(23.5.2019)
7,50% −2,19% 5,19% 0,00% 2,64% 11,23% 25,07% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 23.5.2019 38,61 € 88,72m €
(23.5.2019)
−0,28% −2,10% −1,73% −9,28% −15,09% −14,47% −22,78%* 17.9.2014
Amundi S.F. - EUR Commodities USD_Hedged 23.5.2019 30,38 $ 3,83m $
(23.5.2019)
2,39% −3,28% −4,07% −12,78% - - −8,41%* 23.3.2018
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 23.5.2019 22,28 € 38,56m €
(23.5.2019)
1,13% −3,55% −5,55% −15,29% −10,70% −11,06% −45,24% 30.3.2007
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 23.5.2019 58,22 € 10,35m €
(23.5.2019)
18,05% −0,39% 13,89% 14,76% 21,44% 59,99% 55,21% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 23.5.2019 64,91 $ 11,54m $
(23.5.2019)
15,13% −0,90% 11,91% 9,33% 20,56% 59,25% 26,93% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 23.5.2019 62,93 € 54,65m €
(23.5.2019)
10,02% −2,21% 5,84% −0,98% 1,93% 12,82% 7,35%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 23.5.2019 48,43 € 660,70m €
(23.5.2019)
3,11% −4,98% −1,57% −13,08% −22,13% −17,30% −28,44% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 23.5.2019 113,11 € 256,36m €
(23.5.2019)
6,99% −7,16% 0,30% −13,14% −7,45% 15,99% 15,25% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 23.5.2019 126,12 $ 285,85m $
(23.5.2019)
4,36% −7,62% −1,41% −17,25% −8,11% 15,48% −5,73% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology USD 23.5.2019 305,31 $ 855,93m $
(23.5.2019)
9,33% −1,25% 5,23% −3,78% 5,56% 22,93% 4,12% 26.6.2007
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 23.5.2019 273,82 € 767,65m €
(23.5.2019)
12,09% −0,74% 7,06% 1,00% 6,31% 23,48% 27,29% 30.3.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 23.5.2019 257,08 € 535,64m €
(23.5.2019)
16,78% −3,16% 12,13% 13,99% 23,00% 43,85% 98,58% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 23.5.2019 286,64 $ 597,24m $
(23.5.2019)
13,90% −3,66% 10,21% 8,59% 22,14% 43,21% 62,43% 12.12.2008