Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2018 EUR                        
USD
Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 15.11.2018 8,53 € 14,98m €
(15.11.2018)
−13,05% 5,05% −13,14% −12,87% 6,23% 7,70% 37,58% 18.12.2000
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity USD 15.11.2018 9,66 $ 16,95m $
(15.11.2018)
−18,00% 2,66% −17,01% −16,36% 12,20% 13,65% 15,69% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 15.11.2018 15,91 € 71,74m €
(15.11.2018)
−7,39% 1,14% −6,25% −4,04% 5,09% 7,79% −13,30% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 15.11.2018 18,01 $ 81,21m $
(15.11.2018)
−12,70% −1,21% −10,53% −7,97% 10,90% 13,70% −27,14% 27.12.2001
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 15.11.2018 6,74 € 90,39m €
(15.11.2018)
−21,54% 1,97% −24,01% −21,81% −4,67% −4,80% −2,32% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD 15.11.2018 7,63 $ 102,31m $
(15.11.2018)
−26,07% −0,39% −27,54% −25,05% 0,66% 0,53% −17,96% 27.12.2001
Amundi Funds II - European Potential EUR 15.11.2018 158,58 € 138,76m €
(15.11.2018)
−10,12% −2,24% −13,57% −8,07% 10,04% −4,12% 31,14% 30.3.2007
Amundi Funds II - European Potential USD 15.11.2018 179,50 $ 157,07m $
(15.11.2018)
−15,28% −4,50% −17,52% −11,82% 16,10% 1,13% 10,17% 24.11.2008
Amundi Funds II - China Equity EUR 15.11.2018 13,93 € 86,88m €
(15.11.2018)
−10,53% 5,21% −16,64% −11,27% 16,67% 13,34% 47,88% 30.11.2001
Amundi Funds II - China Equity USD 15.11.2018 15,77 $ 98,33m $
(15.11.2018)
−15,67% 2,80% −20,43% −14,89% 23,20% 19,65% 24,27% 29.11.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity USD 15.11.2018 3,21 $ 16,53m $
(15.11.2018)
−13,94% −6,41% −13,48% −8,29% 8,08% 8,08% 13,03% 27.12.2001
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR 15.11.2018 2,83 € 14,61m €
(15.11.2018)
−8,71% −4,39% −9,58% −4,39% 2,17% 2,17% 34,12% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 15.11.2018 99,36 € 463,87m €
(15.11.2018)
−2,95% −0,13% −4,12% −0,01% 14,25% 13,49% 47,84% 30.3.2007
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD 15.11.2018 112,47 $ 525,05m $
(15.11.2018)
−8,52% −2,43% −8,50% −4,09% 20,53% 19,71% 24,19% 11.6.2007
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD 15.11.2018 12,40 $ 141,15m $
(15.11.2018)
−10,40% −0,96% −7,32% −5,56% 2,90% 12,62% 19,81% 30.11.2001
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR 15.11.2018 10,96 € 124,70m €
(15.11.2018)
−4,94% 1,48% −2,84% −1,44% −2,40% 6,82% 42,71% 29.11.2001
Amundi Funds II - Top European Players EUR 15.11.2018 7,67 € 130,31m €
(15.11.2018)
−9,76% −1,16% −11,43% −7,81% 2,27% −6,58% 12,30% 18.12.2000
Amundi Funds II - Top European Players USD 15.11.2018 8,68 $ 147,49m $
(15.11.2018)
−14,90% −3,45% −15,48% −11,61% 7,83% −1,48% −5,75% 27.12.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 15.11.2018 9,97 € 888,48m €
(15.11.2018)
9,92% 2,36% 6,86% 13,30% 22,03% 29,65% 77,40% 29.10.2001
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 15.11.2018 11,28 $ 1 005,67m $
(15.11.2018)
3,58% −0,09% 1,99% 8,57% 28,62% 36,73% 49,01% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 14.11.2018 7,89 € 16,65m €
(14.11.2018)
−3,31% −0,25% −3,31% −3,07% 0,51% 0,90% 15,01% 18.12.2000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 14.11.2018 8,92 $ 18,83m $
(14.11.2018)
−8,98% −2,41% −8,70% −6,79% 6,06% 6,32% −3,36% 2.1.2002
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 15.11.2018 59,50 € 249,48m €
(15.11.2018)
−3,38% −0,44% −3,42% −2,71% −1,33% −0,83% 6,86% 12.12.2008
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR 15.11.2018 15,78 € 153,78m €
(15.11.2018)
−0,82% 0,77% 1,41% −1,13% −0,06% 6,19% 38,79% 18.12.2000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD 15.11.2018 17,86 $ 174,06m $
(15.11.2018)
−6,54% −1,54% −3,25% −5,15% 5,43% 11,97% 16,58% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 15.11.2018 75,83 € 74,98m €
(15.11.2018)
−3,08% −0,18% −2,81% −3,15% −3,81% −2,69% 6,92% 13.2.2008
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 15.11.2018 9,81 € 61,21m €
(15.11.2018)
−2,97% −0,20% −3,16% −3,44% −4,39% −3,44% 8,52% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Bond USD 15.11.2018 11,11 $ 69,28m $
(15.11.2018)
−8,48% −2,46% −7,57% −7,26% 0,91% 1,83% −8,78% 2.5.2002
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD 15.11.2018 10,49 $ 32,22m $
(15.11.2018)
−8,06% −2,69% −5,83% −6,26% 4,27% 6,39% −9,49% 19.12.2001
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 15.11.2018 9,27 € 28,47m €
(15.11.2018)
−2,42% −0,32% −1,28% −2,22% −1,07% 0,98% 7,79% 29.11.2001
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 15.11.2018 100,81 € 32,61m €
(15.11.2018)
−3,12% −1,09% −2,74% −2,89% 3,26% 7,14% 14,88% 31.5.2006
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR 15.11.2018 93,89 € 64,88m €
(15.11.2018)
−5,91% −1,06% −3,90% −5,79% −3,04% −0,19% 5,73% 29.10.2004
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD 15.11.2018 86,66 $ 11,45m $
(15.11.2018)
−5,24% −2,03% −4,00% −4,59% −4,36% −2,54% −9,08% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 15.11.2018 76,56 € 10,12m €
(15.11.2018)
0,53% 0,28% 0,60% −0,53% −9,35% −7,60% 8,23% 13.2.2008
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR_Hedged 15.11.2018 81,12 € 67,08m €
(15.11.2018)
−5,63% −0,88% −2,32% −5,59% −3,50% −0,87% 1,27% 13.2.2004
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR 15.11.2018 9,83 € 334,17m €
(15.11.2018)
2,50% 1,76% 3,80% 1,24% −4,00% −0,30% 28,33% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 15.11.2018 11,13 $ 378,24m $
(15.11.2018)
−3,30% −0,54% −0,89% −2,88% 1,27% 5,20% 7,85% 4.4.2003
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR 15.11.2018 11,76 € 92,06m €
(15.11.2018)
4,26% 0,68% 3,52% 3,98% 1,47% 9,50% 36,59% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD 15.11.2018 13,31 $ 104,20m $
(15.11.2018)
−1,70% −1,63% −1,19% −0,22% 6,99% 15,54% 14,74% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 15.11.2018 95,59 € 16,17m €
(15.11.2018)
−4,12% −0,02% −3,14% −2,80% 4,52% 4,45% 20,65% 12.12.2008
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD 15.11.2018 108,19 $ 18,30m $
(15.11.2018)
−9,63% −2,34% −7,59% −6,77% 10,25% 10,15% 1,34% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Amundi Funds II - Euro Short-Term EUR 15.11.2018 6,05 € 32,97m €
(15.11.2018)
−0,98% 0,00% −0,66% −1,14% −2,89% −4,12% −5,17% 18.12.2000
Amundi Funds II - Euro Short-Term USD 15.11.2018 6,84 $ 37,32m $
(15.11.2018)
−6,68% −2,43% −5,26% −5,26% 2,24% 1,03% −20,37% 2.5.2002
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term EUR 15.11.2018 5,95 € 121,44m €
(15.11.2018)
7,40% 2,41% 5,50% 5,68% −2,62% −1,82% 23,96% 18.12.2000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD 15.11.2018 6,74 $ 137,46m $
(15.11.2018)
1,35% 0,15% 0,75% 1,51% 2,74% 3,53% 4,17% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 14.11.2018 82,16 $ 55,01m $
(14.11.2018)
−8,56% −2,36% −8,77% −5,77% 8,88% 8,72% 5,40% 10.12.2010
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 14.11.2018 72,66 € 48,65m €
(14.11.2018)
−2,89% −0,18% −3,44% −2,05% 3,25% 3,18% 25,45% 10.12.2010
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 15.11.2018 39,67 € 102,06m €
(15.11.2018)
−11,84% −2,53% −6,97% −10,85% −11,33% −15,38% −20,66%* 17.9.2014
Amundi S.F. - EUR Commodities USD_Hedged 15.11.2018 32,12 $ 4,80m $
(15.11.2018)
- −2,61% −6,68% - - - −3,17%* 23.3.2018
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15.11.2018 23,94 € 44,34m €
(15.11.2018)
−5,67% −2,84% −7,92% −4,35% −1,20% −2,68% −36,41% 30.3.2007
Руски акции
Amundi Funds II - Russian Equity*** EUR 15.11.2018 52,23 € 10,40m €
(15.11.2018)
8,68% 1,12% 4,59% 10,12% 18,14% 47,96% 26,65% 25.2.2011
Amundi Funds II - Russian Equity*** USD 15.11.2018 59,12 $ 11,77m $
(15.11.2018)
2,46% −1,22% −0,20% 5,63% 24,65% 56,07% 6,39% 25.2.2011
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 14.11.2018 60,74 € 54,00m €
(14.11.2018)
−2,80% −0,30% −3,26% −1,83% 3,63% 3,49% 3,62%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR_D 15.11.2018 49,73 € 726,15m €
(15.11.2018)
−15,24% −0,06% −11,21% −13,63% −11,94% −25,78% −24,56% 23.11.2011
Amundi Funds II - European Equity Value EUR 15.11.2018 114,24 € 263,42m €
(15.11.2018)
−8,22% −2,03% −12,48% −6,33% 8,25% 7,62% 26,41% 12.12.2008
Amundi Funds II - European Equity Value USD 15.11.2018 129,31 $ 298,16m $
(15.11.2018)
−13,49% −4,29% −16,48% −10,16% 14,22% 13,52% 6,20% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Amundi Funds II - Global Ecology USD 15.11.2018 293,26 $ 878,90m $
(15.11.2018)
−7,40% −0,43% −7,46% −4,74% 17,44% 14,44% 4,25% 26.6.2007
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 15.11.2018 259,08 € 776,48m €
(15.11.2018)
−1,77% 1,92% −3,03% −0,68% 11,30% 8,50% 24,10% 30.3.2007
Фондове от американски акции
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR 15.11.2018 239,61 € 672,95m €
(15.11.2018)
12,51% 3,02% 8,64% 13,90% 24,82% 27,07% 93,08% 12.12.2008
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD 15.11.2018 271,21 $ 761,72m $
(15.11.2018)
6,05% 0,64% 3,67% 9,25% 31,69% 34,03% 62,19% 12.12.2008