Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
16.11.2017 264,50 € 1,3954%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
16.11.2017 18,89 $ 0,3186%
Pioneer Funds - Global Select
16.11.2017 100,55 € 1,1875%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
16.11.2017 16,59 € 0,0603%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
16.11.2017 10,47 $ 0,7700%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
16.11.2017 32,12 $ −0,0622%
Избери фонд...

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 16.11.2017 9,91 € 16,37m €
(16.11.2017)
21,60% 1,64% 8,19% 22,50% 26,40% 37,64% 68,82% 18.12.2000
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 16.11.2017 11,67 $ 19,27m $
(16.11.2017)
35,70% 1,48% 14,98% 35,23% 38,93% 29,81% 56,43% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 16.11.2017 16,59 € 75,53m €
(16.11.2017)
−3,55% −4,21% −5,69% 8,57% 12,40% 8,22% −3,66% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 16.11.2017 19,53 $ 88,92m $
(16.11.2017)
7,66% −4,41% 0,21% 19,74% 23,45% 2,09% −10,70% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 16.11.2017 8,77 € 112,96m €
(16.11.2017)
17,72% −1,13% 0,46% 22,49% 25,82% 24,40% 27,66% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 16.11.2017 10,32 $ 132,99m $
(16.11.2017)
31,46% −1,34% 6,72% 34,90% 38,15% 17,27% 18,35% 27.12.2001
Pioneer Funds - European Potential EUR 16.11.2017 174,29 € 191,73m €
(16.11.2017)
15,23% −2,06% 0,69% 20,62% 5,08% 37,11% 92,88% 30.3.2007
Pioneer Funds - European Potential USD 16.11.2017 205,18 $ 225,71m $
(16.11.2017)
28,61% −2,27% 6,94% 33,02% 15,43% 29,34% 78,71% 24.11.2008
Pioneer Funds - Global Select EUR 16.11.2017 100,55 € 464,66m €
(16.11.2017)
9,19% 0,04% 3,09% 14,93% 14,09% 28,65% 88,54% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Select USD 16.11.2017 118,37 $ 547,02m $
(16.11.2017)
21,87% −0,18% 9,49% 26,75% 25,33% 21,36% 74,69% 11.6.2007
Pioneer Funds - China Equity EUR 16.11.2017 15,99 € 92,68m €
(16.11.2017)
35,05% 1,72% 18,71% 32,92% 32,26% 47,92% 84,64% 30.11.2001
Pioneer Funds - China Equity USD 16.11.2017 18,82 $ 109,11m $
(16.11.2017)
50,68% 1,51% 26,05% 46,57% 45,33% 39,51% 71,09% 29.11.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 16.11.2017 3,52 $ 16,00m $
(16.11.2017)
15,79% 0,00% 8,64% 16,94% 19,73% 28,47% 58,56% 27.12.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 16.11.2017 2,99 € 13,59m €
(16.11.2017)
3,46% 0,34% 2,05% 6,03% 8,73% 36,53% 70,86% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players EUR 16.11.2017 8,42 € 151,16m €
(16.11.2017)
6,31% −0,59% −3,22% 12,42% 2,56% 18,93% 56,51% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players USD 16.11.2017 9,91 $ 177,96m $
(16.11.2017)
18,54% −0,90% 2,69% 24,03% 12,61% 12,10% 44,88% 27.12.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 16.11.2017 13,20 $ 165,51m $
(16.11.2017)
5,35% −0,60% 3,77% 10,09% 18,07% 14,48% 73,00% 30.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 16.11.2017 11,21 € 140,59m €
(16.11.2017)
−5,64% −0,44% −2,35% −0,18% 7,48% 21,32% 86,83% 29.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 16.11.2017 8,89 € 806,73m €
(16.11.2017)
3,25% 1,25% 1,37% 8,41% 13,97% 31,70% 98,88% 29.10.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 16.11.2017 10,47 $ 949,72m $
(16.11.2017)
15,31% 1,16% 7,72% 19,52% 25,24% 24,35% 84,33% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 16.11.2017 8,14 € 10,38m €
(16.11.2017)
2,26% 0,12% 0,74% 3,43% 3,96% 9,56% 25,04% 18.12.2000
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 16.11.2017 9,59 $ 12,22m $
(16.11.2017)
14,30% 0,00% 7,15% 14,17% 14,30% 3,34% 15,96% 2.1.2002
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 16.11.2017 16,04 € 222,48m €
(16.11.2017)
−1,78% −0,06% −2,67% 1,01% 7,94% 23,86% 37,68% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 16.11.2017 18,89 $ 261,92m $
(16.11.2017)
9,70% −0,21% 3,45% 11,38% 18,66% 16,89% 27,55% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR 16.11.2017 78,32 € 136,33m €
(16.11.2017)
−0,60% 0,33% 1,14% −0,43% 0,42% 2,27% 15,33% 13.2.2008
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 16.11.2017 10,15 € 78,57m €
(16.11.2017)
−1,26% 0,40% 1,20% −0,88% −0,20% 2,53% 17,21% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Bond USD 16.11.2017 11,95 $ 92,50m $
(16.11.2017)
10,24% 0,17% 7,56% 9,33% 9,63% −3,32% 8,54% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond USD 16.11.2017 11,17 $ 50,70m $
(16.11.2017)
13,06% 0,00% 7,61% 11,92% 13,40% −2,19% 8,34% 19.12.2001
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 16.11.2017 9,49 € 43,06m €
(16.11.2017)
1,28% 0,21% 1,28% 1,50% 3,26% 3,72% 16,87% 29.11.2001
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 16.11.2017 104,04 € 59,37m €
(16.11.2017)
4,50% −0,19% 2,11% 6,62% 10,62% 13,77% 30,92% 31.5.2006
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 16.11.2017 99,66 € 84,39m €
(16.11.2017)
2,09% −0,63% 0,32% 3,05% 6,01% 7,73% 19,42% 29.10.2004
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond EUR 16.11.2017 77,16 € 10,23m €
(16.11.2017)
−7,63% −0,23% −4,11% −8,74% −7,04% 2,23% 2,36% 13.2.2008
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond USD 16.11.2017 90,83 $ 12,05m $
(16.11.2017)
3,10% −0,45% 1,84% 0,63% 2,11% −3,58% −5,16% 12.12.2008
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 16.11.2017 85,96 € 93,88m €
(16.11.2017)
2,02% −0,36% 0,29% 2,19% 5,12% 2,80% 9,18% 13.2.2004
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 16.11.2017 9,74 € 547,43m €
(16.11.2017)
−6,97% 0,10% −4,42% −5,44% −1,32% 12,73% 22,21% 4.4.2003
Pioneer Funds - Strategic Income USD 16.11.2017 11,46 $ 644,46m $
(16.11.2017)
3,80% −0,17% 1,51% 4,18% 8,42% 6,31% 13,24% 4.4.2003
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 16.11.2017 11,39 € 120,35m €
(16.11.2017)
−5,63% −0,52% −4,69% −2,40% 6,05% 18,77% 38,23% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 16.11.2017 13,41 $ 141,68m $
(16.11.2017)
5,34% −0,74% 1,28% 7,71% 16,51% 12,03% 28,08% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 16.11.2017 61,32 € 124,53m €
(16.11.2017)
1,04% −0,63% 0,34% 1,81% 2,18% 6,35% 14,70% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 16.11.2017 98,89 € 16,02m €
(16.11.2017)
4,30% −0,02% 1,53% 8,05% 7,93% 15,92% 35,22% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset USD 16.11.2017 116,42 $ 18,86m $
(16.11.2017)
16,42% −0,23% 7,85% 19,17% 18,57% 9,36% 25,30% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 16.11.2017 50,45 € 23,83m €
(16.11.2017)
−0,85% −0,08% −0,47% −0,86% −1,48% −1,94% −1,87% 10.12.2010
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 16.11.2017 6,12 € 10,70m €
(16.11.2017)
−1,61% 0,00% −0,81% −1,77% −3,01% −3,47% −3,47% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 16.11.2017 7,20 $ 12,59m $
(16.11.2017)
9,76% −0,28% 5,42% 8,27% 6,51% −9,09% −10,67% 2.5.2002
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 16.11.2017 5,64 € 79,81m €
(16.11.2017)
−9,32% 0,18% −5,37% −8,14% −7,08% 8,05% 12,57% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 16.11.2017 6,64 $ 93,95m $
(16.11.2017)
1,07% 0,00% 0,61% 1,22% 2,00% 2,00% 4,40% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 16.11.2017 87,29 $ 49,43m $
(16.11.2017)
14,76% −0,15% 6,45% 15,62% 15,51% 8,30% 31,20% 10.12.2010
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 16.11.2017 74,15 € 41,98m €
(16.11.2017)
2,81% 0,07% 0,23% 4,84% 5,15% 14,82% 41,62% 10.12.2010
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 16.11.2017 44,67 € 97,69m €
(16.11.2017)
−2,19% −1,85% −1,93% −0,11% −4,88% −9,81% −10,66%* 17.9.2014
Стоков Фонд
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 16.11.2017 27,28 € 20,87m €
(16.11.2017)
−13,20% 0,48% −5,51% −10,76% −11,60% −28,02% −40,28% 20.2.2008
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 16.11.2017 32,12 $ 24,57m $
(16.11.2017)
−3,11% 0,28% 0,37% −1,59% −2,87% −32,08% −44,65% 3.4.2008
Руски акции
Pioneer Funds - Russian Equity*** EUR 16.11.2017 48,00 € 10,49m €
(16.11.2017)
−9,09% −3,69% −1,96% 7,05% 34,34% 42,94% 25,92% 25.2.2011
Pioneer Funds - Russian Equity*** USD 16.11.2017 56,51 $ 12,35m $
(16.11.2017)
1,47% −3,89% 4,15% 18,05% 47,58% 34,84% 16,66% 25.2.2011
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 16.11.2017 61,75 € 57,18m €
(16.11.2017)
1,21% −0,45% −1,14% 4,57% 5,34% - 5,34%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 16.11.2017 57,94 € 887,28m €
(16.11.2017)
−3,22% −1,90% −7,13% 2,82% −13,83% −10,20% 5,02% 23.11.2011
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 16.11.2017 122,65 € 11,24m €
(16.11.2017)
10,06% −1,56% −0,47% 16,70% 15,27% 28,47% 74,34% 12.12.2008
Pioneer Funds - European Equity Value USD 16.11.2017 144,39 $ 13,23m $
(16.11.2017)
22,84% −1,77% 5,71% 28,70% 26,62% 21,19% 61,53% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 16.11.2017 264,50 € 834,15m €
(16.11.2017)
9,19% 1,74% 0,47% 12,97% 10,04% 25,49% 69,93% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Ecology USD 16.11.2017 311,39 $ 982,01m $
(16.11.2017)
21,87% 1,53% 6,72% 24,59% 20,88% 18,38% 57,46% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 16.11.2017 213,02 € 728,19m €
(16.11.2017)
6,97% 1,25% 0,50% 10,00% 11,26% 38,50% 112,98% 12.12.2008
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 16.11.2017 250,78 $ 857,27m $
(16.11.2017)
19,40% 1,04% 6,75% 21,32% 22,22% 30,66% 97,32% 12.12.2008