Pioneer Investments
Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2017 EUR 01 02 03 04                
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 24.5.2017 9,08 € 18,70m €
(24.5.2017)
11,41% 2,37% 10,60% 27,17% 0,67% 40,99% 62,14% 18.12.2000
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 24.5.2017 10,15 $ 20,91m $
(24.5.2017)
18,02% 5,40% 16,94% 27,35% 2,11% 15,60% 43,97% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 24.5.2017 17,21 € 83,85m €
(24.5.2017)
0,06% 0,41% 7,97% 17,07% 1,77% 3,67% 12,56% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 24.5.2017 19,24 $ 93,78m $
(24.5.2017)
6,06% 3,33% 14,25% 17,25% 3,16% −14,98% 0,05% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 24.5.2017 8,48 € 108,11m €
(24.5.2017)
13,83% 3,29% 13,98% 28,48% 0,12% 18,44% 26,95% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 24.5.2017 9,48 $ 120,91m $
(24.5.2017)
20,76% 6,40% 20,76% 28,63% 1,50% −2,87% 12,72% 27.12.2001
Pioneer Funds - European Potential EUR 24.5.2017 173,11 € 168,15m €
(24.5.2017)
14,45% 3,70% 18,21% 10,45% −0,97% 31,67% 113,56% 30.3.2007
Pioneer Funds - European Potential USD 24.5.2017 193,61 $ 188,06m $
(24.5.2017)
21,36% 6,77% 25,16% 10,68% 0,47% 8,04% 89,81% 24.11.2008
Pioneer Funds - Global Select EUR 24.5.2017 96,27 € 438,19m €
(24.5.2017)
4,54% −0,54% 7,81% 17,07% 1,19% 39,36% 89,32% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Select USD 24.5.2017 107,66 $ 490,07m $
(24.5.2017)
10,84% 2,41% 14,13% 17,32% 2,65% 14,33% 68,27% 11.6.2007
Pioneer Funds - China Equity EUR 24.5.2017 13,35 € 69,48m €
(24.5.2017)
12,75% 2,38% 8,27% 31,27% −14,75% 48,17% 67,92% 30.11.2001
Pioneer Funds - China Equity USD 24.5.2017 14,93 $ 77,70m $
(24.5.2017)
19,54% 5,44% 14,67% 31,54% −13,50% 21,58% 49,15% 29.11.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 24.5.2017 3,23 $ 21,70m $
(24.5.2017)
6,25% 1,89% 7,67% 13,73% 3,19% 17,88% 48,85% 27.12.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 24.5.2017 2,89 € 19,40m €
(24.5.2017)
0,00% −1,03% 1,76% 13,33% 1,76% 43,78% 68,02% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players EUR 24.5.2017 8,60 € 156,96m €
(24.5.2017)
8,59% 1,18% 13,76% 13,16% −4,23% 19,78% 74,09% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players USD 24.5.2017 9,62 $ 175,55m $
(24.5.2017)
15,07% 4,11% 20,55% 13,31% −2,83% −1,64% 54,66% 27.12.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 24.5.2017 12,65 $ 183,25m $
(24.5.2017)
0,96% −2,09% 3,27% 12,54% 5,77% 13,55% 66,01% 30.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 24.5.2017 11,31 € 163,85m €
(24.5.2017)
−4,80% −4,88% −2,42% 12,31% 4,24% 38,43% 86,94% 29.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 24.5.2017 8,71 € 798,87m €
(24.5.2017)
1,16% −1,69% 3,94% 14,61% 9,42% 49,14% 97,95% 29.10.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 24.5.2017 9,74 $ 893,46m $
(24.5.2017)
7,27% 1,25% 10,06% 14,86% 11,06% 22,52% 76,13% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 23.5.2017 8,05 € 8,96m €
(23.5.2017)
1,13% −0,25% 2,03% 3,74% 1,00% 12,59% 29,84% 18.12.2000
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 23.5.2017 9,04 $ 10,06m $
(23.5.2017)
7,75% 4,75% 8,78% 4,03% 2,96% −7,28% 15,90% 2.1.2002
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 24.5.2017 16,34 € 221,13m €
(24.5.2017)
0,06% −1,86% 1,87% 10,03% 11,46% 37,77% 50,88% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 24.5.2017 18,27 $ 247,31m $
(24.5.2017)
6,10% 1,05% 7,85% 10,19% 13,06% 12,99% 34,14% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR 24.5.2017 77,56 € 488,80m €
(24.5.2017)
−1,56% −0,15% −1,10% −1,52% −0,49% 5,42% 20,14% 13.2.2008
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 24.5.2017 10,06 € 89,03m €
(24.5.2017)
−2,14% −0,20% −1,37% −2,42% −0,69% 6,57% 22,68% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Bond USD 24.5.2017 11,25 $ 99,57m $
(24.5.2017)
3,78% 2,74% 4,46% −2,17% 0,72% −12,52% 9,01% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond USD 24.5.2017 10,46 $ 72,28m $
(24.5.2017)
5,87% 3,16% 5,98% 1,65% 2,45% −13,77% 9,53% 19.12.2001
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 24.5.2017 9,35 € 64,63m €
(24.5.2017)
−0,21% 0,11% 0,11% 1,41% 0,97% 5,06% 23,19% 29.11.2001
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 24.5.2017 101,82 € 60,93m €
(24.5.2017)
2,27% 0,76% 4,10% 7,60% 7,44% 10,51% 41,08% 31.5.2006
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 24.5.2017 98,93 € 80,96m €
(24.5.2017)
1,34% 0,01% 2,00% 5,13% 3,92% 6,80% 23,05% 29.10.2004
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond EUR 24.5.2017 80,15 € 11,44m €
(24.5.2017)
−4,05% −2,55% −4,65% −3,17% −2,98% 11,99% 9,96% 13.2.2008
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond USD 24.5.2017 89,64 $ 12,80m $
(24.5.2017)
1,75% 0,32% 0,95% −2,97% −1,57% −8,12% −2,27% 12.12.2008
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 24.5.2017 85,76 € 77,45m €
(24.5.2017)
1,78% 0,18% 2,30% 3,38% 2,29% 2,73% 14,74% 13.2.2004
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 24.5.2017 10,12 € 571,11m €
(24.5.2017)
−3,34% −2,41% −2,50% 4,87% 2,95% 28,26% 32,81% 4.4.2003
Pioneer Funds - Strategic Income USD 24.5.2017 11,31 $ 638,73m $
(24.5.2017)
2,45% 0,35% 3,19% 4,92% 4,34% 5,11% 17,94% 4.4.2003
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 24.5.2017 11,87 € 316,30m €
(24.5.2017)
−1,66% −1,82% 0,17% 12,30% 7,23% 32,77% 51,79% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 24.5.2017 13,27 $ 353,75m $
(24.5.2017)
4,24% 0,99% 5,99% 12,46% 8,68% 8,95% 34,86% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 24.5.2017 60,96 € 48,40m €
(24.5.2017)
0,44% 0,23% 0,86% 2,94% −0,08% 4,81% 17,62% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 24.5.2017 96,87 € 14,51m €
(24.5.2017)
2,17% 0,18% 4,87% 9,76% −0,76% 19,55% 35,24% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset USD 24.5.2017 108,34 $ 16,23m $
(24.5.2017)
8,34% 3,15% 11,04% 9,99% 0,69% −1,92% 20,20% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 24.5.2017 50,67 € 24,97m €
(24.5.2017)
−0,41% −0,10% −0,47% −0,76% −1,31% −1,57% −1,40% 10.12.2010
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 24.5.2017 6,16 € 13,15m €
(24.5.2017)
−0,96% −0,16% −1,12% −1,60% −2,69% −3,14% −1,28% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 24.5.2017 6,89 $ 14,71m $
(24.5.2017)
5,03% 2,84% 4,71% −1,29% −1,29% −20,53% −12,23% 2.5.2002
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 24.5.2017 5,90 € 63,07m €
(24.5.2017)
−5,14% −2,80% −4,99% 1,03% 0,00% 23,69% 19,92% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 24.5.2017 6,60 $ 70,53m $
(24.5.2017)
0,46% 0,00% 0,61% 1,23% 1,38% 1,38% 6,62% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 23.5.2017 82,46 $ 43,09m $
(23.5.2017)
8,41% 4,43% 9,60% 8,66% 2,00% 0,38% 30,17% 10.12.2010
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 23.5.2017 73,43 € 38,37m €
(23.5.2017)
1,82% −0,61% 2,79% 8,37% 0,12% 21,86% 45,87% 10.12.2010
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 24.5.2017 45,49 € 73,77m €
(24.5.2017)
−0,39% −0,26% 1,22% 0,44% −9,71% - −9,02%* 17.9.2014
Стоков Фонд
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 24.5.2017 28,65 € 21,97m €
(24.5.2017)
−8,85% −2,19% −8,23% −2,78% −22,08% −29,43% −35,11% 20.2.2008
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 24.5.2017 32,04 $ 24,57m $
(24.5.2017)
−3,35% 0,69% −2,85% −2,58% −20,95% −42,11% −42,32% 3.4.2008
Руски акции
Pioneer Funds - Russian Equity*** EUR 24.5.2017 47,92 € 11,22m €
(24.5.2017)
−9,24% −5,33% 1,31% 29,48% 18,56% 27,75% 37,31% 25.2.2011
Pioneer Funds - Russian Equity*** USD 24.5.2017 53,60 $ 12,55m $
(24.5.2017)
−3,75% −2,53% 7,29% 29,78% 20,31% 4,81% 22,07% 25.2.2011
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 23.5.2017 61,74 € 57,74m €
(23.5.2017)
1,20% −2,14% 2,75% 10,68% 0,96% - 5,32%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 24.5.2017 62,23 € 912,71m €
(24.5.2017)
3,94% 3,15% 9,83% 4,03% −15,55% −8,05% 15,50% 23.11.2011
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 24.5.2017 122,22 € 7,40m €
(24.5.2017)
9,67% 2,45% 15,40% 22,58% 2,82% 24,54% 95,02% 12.12.2008
Pioneer Funds - European Equity Value USD 24.5.2017 136,69 $ 8,28m $
(24.5.2017)
16,29% 5,49% 22,18% 22,83% 4,31% 2,18% 73,33% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 24.5.2017 258,51 € 823,18m €
(24.5.2017)
6,72% −0,42% 8,07% 14,43% −2,08% 20,18% 74,63% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Ecology USD 24.5.2017 289,11 $ 920,64m $
(24.5.2017)
13,15% 2,53% 14,41% 14,66% −0,66% −1,41% 55,22% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 24.5.2017 210,58 € 782,08m €
(24.5.2017)
5,74% −0,45% 6,91% 15,78% 12,55% 62,66% 112,21% 12.12.2008
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 24.5.2017 235,52 $ 874,67m $
(24.5.2017)
12,13% 2,50% 13,19% 16,03% 14,20% 33,46% 88,63% 12.12.2008