Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Резултати на под-фондовете на Pioneer Funds

Обобщение на изпълнението на фондовете Pioneer Investments в PDF формат

Година 2017 EUR 01 02 03 04 05 06            
USD
Година 2016 EUR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
USD
Година 2015 EUR                   10 11 12
USD                  
Под-Фонд Валута Дата НСА на единица Размер
на под-фонда
Резултати на под-фонда** Дата
започване
на продажби
в Европа
От началото на годината 1 месец 6 месеца 1 година 2 години 3 години 5 години/
от основаване*
Под-фондове в акции
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity EUR 25.7.2017 9,35 € 18,63m €
(25.7.2017)
14,72% 0,11% 11,31% 17,31% 12,11% 37,30% 63,18% 18.12.2000
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity USD 25.7.2017 10,90 $ 21,72m $
(25.7.2017)
26,74% 4,61% 20,71% 24,57% 19,13% 19,13% 56,83% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity EUR 25.7.2017 16,75 € 80,03m €
(25.7.2017)
−2,62% 0,36% −2,28% 14,02% 10,78% 1,58% 1,03% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity USD 25.7.2017 19,53 $ 93,33m $
(25.7.2017)
7,66% 4,89% 6,08% 21,15% 17,79% −11,83% −2,84% 27.12.2001
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity EUR 25.7.2017 8,88 € 118,38m €
(25.7.2017)
19,19% 2,30% 15,32% 29,07% 14,58% 18,72% 29,26% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity USD 25.7.2017 10,35 $ 138,06m $
(25.7.2017)
31,85% 6,92% 25,15% 37,09% 21,76% 2,99% 24,25% 27.12.2001
Pioneer Funds - European Potential EUR 25.7.2017 170,90 € 163,44m €
(25.7.2017)
12,98% −0,70% 8,96% 17,62% −0,44% 27,44% 99,93% 30.3.2007
Pioneer Funds - European Potential USD 25.7.2017 199,30 $ 190,60m $
(25.7.2017)
24,92% 3,79% 18,29% 24,99% 5,88% 10,64% 92,32% 24.11.2008
Pioneer Funds - Global Select EUR 25.7.2017 95,85 € 436,27m €
(25.7.2017)
4,08% −1,68% 2,79% 11,57% 4,47% 31,99% 82,09% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Select USD 25.7.2017 111,78 $ 508,78m $
(25.7.2017)
15,08% 2,77% 11,59% 18,56% 11,10% 14,59% 75,15% 11.6.2007
Pioneer Funds - China Equity EUR 25.7.2017 14,04 € 78,62m €
(25.7.2017)
18,58% 2,11% 13,78% 23,16% 3,62% 38,87% 69,77% 30.11.2001
Pioneer Funds - China Equity USD 25.7.2017 16,37 $ 91,68m $
(25.7.2017)
31,06% 6,71% 23,45% 30,86% 10,16% 20,46% 63,21% 29.11.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity USD 25.7.2017 3,31 $ 21,01m $
(25.7.2017)
8,88% 0,91% 6,09% 14,53% 8,17% 13,36% 53,95% 27.12.2001
Pioneer Funds - Japanese Equity EUR 25.7.2017 2,84 € 18,02m €
(25.7.2017)
−1,73% −3,40% −2,07% 7,58% 1,79% 30,28% 60,45% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players EUR 25.7.2017 8,29 € 153,69m €
(25.7.2017)
4,67% −2,81% 3,88% 11,42% −5,26% 16,60% 61,91% 18.12.2000
Pioneer Funds - Top European Players USD 25.7.2017 9,67 $ 179,23m $
(25.7.2017)
15,67% 1,68% 12,84% 18,36% 0,83% 1,15% 55,97% 27.12.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value USD 25.7.2017 13,03 $ 169,61m $
(25.7.2017)
3,99% 3,17% 0,00% 11,85% 12,72% 12,42% 74,66% 30.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value EUR 25.7.2017 11,17 € 145,44m €
(25.7.2017)
−5,98% −1,33% −7,91% 5,18% 5,98% 29,43% 81,33% 29.11.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund EUR 25.7.2017 8,62 € 787,84m €
(25.7.2017)
0,12% −2,60% −0,92% 6,95% 8,84% 40,39% 88,62% 29.10.2001
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund USD 25.7.2017 10,05 $ 918,78m $
(25.7.2017)
10,68% 1,82% 7,60% 13,56% 15,65% 21,82% 81,41% 11.12.2001
Под-фондове в облигации
Pioneer Fund Solutions - Conservative EUR 25.7.2017 8,03 € 9,60m €
(25.7.2017)
0,88% −1,35% 0,88% 0,37% 1,77% 9,85% 28,89% 18.12.2000
Pioneer Fund Solutions - Conservative USD 25.7.2017 9,37 $ 11,19m $
(25.7.2017)
11,68% 3,19% 9,59% 6,72% 8,32% −4,58% 23,94% 2.1.2002
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond EUR 25.7.2017 15,77 € 199,00m €
(25.7.2017)
−3,43% −3,43% −2,83% 0,96% 7,65% 28,52% 35,60% 18.12.2000
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 25.7.2017 18,39 $ 232,07m $
(25.7.2017)
6,79% 0,93% 5,45% 7,29% 14,51% 11,59% 30,43% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond EUR 25.7.2017 77,54 € 485,46m €
(25.7.2017)
−1,59% −0,98% −0,26% −3,82% −0,28% 3,44% 20,14% 13.2.2008
Pioneer Funds - Euro Bond EUR 25.7.2017 10,05 € 89,00m €
(25.7.2017)
−2,24% −1,37% −0,40% −4,92% −0,69% 4,15% 23,31% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Bond USD 25.7.2017 11,72 $ 103,80m $
(25.7.2017)
8,12% 3,08% 8,12% 1,03% 5,68% −9,57% 18,62% 2.5.2002
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond USD 25.7.2017 10,97 $ 57,21m $
(25.7.2017)
11,03% 4,58% 9,59% 5,48% 8,40% −9,19% 17,58% 19.12.2001
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 25.7.2017 9,40 € 49,06m €
(25.7.2017)
0,32% 0,00% 0,86% −0,84% 1,84% 4,56% 22,24% 29.11.2001
Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 25.7.2017 102,57 € 61,32m €
(25.7.2017)
3,02% 0,34% 2,49% 6,15% 8,42% 10,59% 38,46% 31.5.2006
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond EUR 25.7.2017 99,23 € 81,26m €
(25.7.2017)
1,65% 0,68% 1,06% 3,94% 4,45% 6,30% 22,52% 29.10.2004
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond EUR 25.7.2017 78,12 € 10,88m €
(25.7.2017)
−6,48% −3,23% −5,34% −8,91% −5,32% 7,18% 2,80% 13.2.2008
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond USD 25.7.2017 91,11 $ 12,69m $
(25.7.2017)
3,42% 1,15% 2,76% −3,20% 0,70% −6,95% −1,11% 12.12.2008
Pioneer Funds - Strategic Income EUR_Hedged 25.7.2017 86,04 € 80,77m €
(25.7.2017)
2,11% 0,05% 1,77% 1,08% 3,75% 2,45% 12,49% 13.2.2004
Pioneer Funds - Strategic Income EUR 25.7.2017 9,77 € 559,00m €
(25.7.2017)
−6,69% −4,03% −5,33% −3,17% −0,10% 21,22% 20,62% 4.4.2003
Pioneer Funds - Strategic Income USD 25.7.2017 11,39 $ 651,91m $
(25.7.2017)
3,17% 0,26% 2,71% 2,80% 6,25% 5,27% 15,99% 4.4.2003
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 25.7.2017 11,51 € 228,49m €
(25.7.2017)
−4,64% −2,95% −4,16% 2,22% 5,69% 25,66% 39,01% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. High Yield USD 25.7.2017 13,43 $ 266,47m $
(25.7.2017)
5,50% 1,51% 4,11% 8,66% 12,48% 9,19% 33,76% 27.12.2001
Под-фондове “Пълна възвръщаемост”
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy EUR 25.7.2017 60,78 € 69,39m €
(25.7.2017)
0,15% −0,07% −0,44% −0,02% −0,95% 4,20% 16,59% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset EUR 25.7.2017 96,21 € 14,75m €
(25.7.2017)
1,48% −0,38% 0,99% 5,78% 1,47% 14,66% 30,21% 12.12.2008
Pioneer Funds - Global Multi-Asset USD 25.7.2017 112,21 $ 17,20m $
(25.7.2017)
12,21% 4,13% 9,64% 12,42% 7,91% −0,45% 25,26% 12.12.2008
Краткосрочни Под-фондове
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus EUR 25.7.2017 50,62 € 25,34m €
(25.7.2017)
−0,51% −0,10% −0,45% −0,71% −1,33% −1,65% −1,50% 10.12.2010
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 25.7.2017 6,15 € 11,43m €
(25.7.2017)
−1,13% 0,00% −0,97% −1,44% −2,84% −3,30% −1,28% 18.12.2000
Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 25.7.2017 7,17 $ 13,33m $
(25.7.2017)
9,30% 4,52% 7,34% 4,67% 3,17% −16,04% −5,03% 2.5.2002
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term EUR 25.7.2017 5,68 € 65,14m €
(25.7.2017)
−8,68% −4,22% −7,19% −4,54% −4,22% 17,11% 10,29% 18.12.2000
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 25.7.2017 6,62 $ 75,96m $
(25.7.2017)
0,76% 0,15% 0,76% 1,38% 1,85% 1,69% 6,09% 2.5.2002
Балансиран Фонд
Pioneer Fund Solutions - Balanced USD 25.7.2017 85,16 $ 46,35m $
(25.7.2017)
11,96% 2,76% 9,28% 9,84% 7,84% 1,71% 37,16% 10.12.2010
Pioneer Fund Solutions - Balanced EUR 25.7.2017 73,03 € 39,75m €
(25.7.2017)
1,26% −1,68% 0,66% 3,37% 1,40% 17,17% 42,58% 10.12.2010
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 25.7.2017 45,58 € 80,95m €
(25.7.2017)
−0,20% −0,04% −0,57% −1,49% −7,99% - −8,84%* 17.9.2014
Стоков Фонд
Pioneer Funds - Commodity Alpha EUR 25.7.2017 26,42 € 20,34m €
(25.7.2017)
−15,94% −2,58% −16,31% −13,52% −21,35% −32,38% −46,00% 20.2.2008
Pioneer Funds - Commodity Alpha USD 25.7.2017 30,81 $ 23,72m $
(25.7.2017)
−7,06% 1,82% −9,14% −8,11% −16,37% −41,30% −48,06% 3.4.2008
Руски акции
Pioneer Funds - Russian Equity*** EUR 25.7.2017 44,34 € 10,06m €
(25.7.2017)
−16,02% 0,82% −17,07% 11,27% 27,09% 17,71% 15,35% 25.2.2011
Pioneer Funds - Russian Equity*** USD 25.7.2017 51,71 $ 11,73m $
(25.7.2017)
−7,15% 5,38% −9,98% 18,25% 35,15% 2,19% 10,94% 25.2.2011
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth EUR 25.7.2017 60,56 € 56,72m €
(25.7.2017)
−0,74% −3,06% −1,05% 3,20% −0,23% - 3,31%* 13.2.2015
Фондове от европейски акции
Pioneer Funds - European Equity Target Income EUR_D 25.7.2017 60,24 € 904,41m €
(25.7.2017)
0,62% −2,11% −0,02% 2,41% −17,08% −12,26% 9,73% 23.11.2011
Pioneer Funds - European Equity Value EUR 25.7.2017 120,02 € 7,88m €
(25.7.2017)
7,70% −0,51% 5,80% 22,20% 5,12% 23,46% 82,96% 12.12.2008
Pioneer Funds - European Equity Value USD 25.7.2017 139,97 $ 9,19m $
(25.7.2017)
19,08% 3,99% 14,86% 29,85% 11,80% 7,19% 76,00% 12.12.2008
Фондове от световни акции
Pioneer Funds - Global Ecology EUR 25.7.2017 253,53 € 805,25m €
(25.7.2017)
4,66% −3,46% 2,18% 8,00% −1,43% 15,24% 64,74% 30.3.2007
Pioneer Funds - Global Ecology USD 25.7.2017 295,67 $ 939,08m $
(25.7.2017)
15,72% 0,91% 10,92% 14,77% 4,84% 0,04% 58,47% 26.6.2007
Фондове от американски акции
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth EUR 25.7.2017 208,70 € 775,15m €
(25.7.2017)
4,80% −2,63% 3,58% 9,12% 11,13% 53,01% 100,73% 12.12.2008
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 25.7.2017 243,39 $ 903,98m $
(25.7.2017)
15,88% 1,78% 12,45% 15,97% 18,20% 32,84% 93,09% 12.12.2008