Pioneer Investments
Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
25.11.2015 246,50 € 0,8923%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
25.11.2015 15,98 $ −0,1250%
Pioneer Funds - Global Select
25.11.2015 89,98 € 0,5700%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
25.11.2015 15,22 € 1,1296%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
25.11.2015 8,51 $  
Pioneer Funds - Commodity Alpha
25.11.2015 32,88 $ 0,0609%
Избери фонд...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския Регион и Развиваща се Европа

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Информация за деня към 25.11.2015

Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете, Клас А, недистрибутивни, кoито се предлагат в България.

Цена за дял 15,22 €

Графика на движението на НСА за единицаРезултат на под-фонда25.11.2015

(EUR)

  кумулативен годишно
от основаването на под-фонда 18.12.2000 122,19% 5,49%
5 години назад −21,99% −4,85%
3 години назад −12,18% −4,24%
2 години назад −17,86% −9,37%
една година назад −3,24%  
6 месеца назад −8,15%  
3 месеца назад 15,39%  
1 месец назад 2,01%  
от началото на 11,58%  

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул. Аксаков 8 (сградата на УниКредит Булбанк), София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд