Pioneer Investments
Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
20.10.2016 239,42 € −0,0209%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
20.10.2016 17,49 $ 0,2867%
Pioneer Funds - Global Select
20.10.2016 86,09 € 0,0930%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
20.10.2016 15,52 €  
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
20.10.2016 8,59 $ −0,4635%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
20.10.2016 33,34 $ 0,1803%
Избери фонд...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския Регион и Развиваща се Европа

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Информация за деня към 20.10.2016

Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете, Клас А, недистрибутивни, кoито се предлагат в България.

Цена за дял 15,52 €

Графика на движението на НСА за единицаРезултат на под-фонда20.10.2016

(EUR)

  кумулативен годишно
от основаването на под-фонда 18.12.2000 126,57% 5,30%
5 години назад 3,67% 0,72%
3 години назад −17,31% −6,14%
2 години назад 1,17% 0,58%
една година назад 7,48%  
6 месеца назад 3,33%  
3 месеца назад 5,51%  
1 месец назад 3,95%  
от началото на 12,71%  

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул. Аксаков 8 (сградата на УниКредит Булбанк), София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд