Pioneer Investments
Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Pioneer Funds - Global Ecology
23.10.2014 206,74 € 0,8144%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.10.2014 16,17 $  
Pioneer Funds - Global Select
23.10.2014 73,74 € 1,0968%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.10.2014 15,31 € −0,3255%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.10.2014 8,06 $ 1,3836%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.10.2014 47,41 $ −0,3154%
Избери фонд...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския Регион и Развиваща се Европа

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Информация за деня към 23.10.2014

Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете, Клас А, недистрибутивни, кoито се предлагат в България.

Цена за дял 15,31 €

Графика на движението на НСА за единица


Резултат на под-фонда23.10.2014

(EUR)

  кумулативен годишно
от основаването на под-фонда 18.12.2000 123,50% 5,98%
5 години назад 0,26% 0,05%
3 години назад −1,03% −0,35%
2 години назад −13,60% −7,05%
една година назад −17,24%  
6 месеца назад 3,52%  
3 месеца назад −7,66%  
1 месец назад −4,25%  
от началото на −12,96%  

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул. Аксаков 8 (сградата на УниКредит Булбанк), София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд