Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

Финансови разговори край огнището

Преди време, през 40-те години Американският президент Рузвелт започна да излъчва известните си радио речи, наречени „Разговори около огъня“. Заехме това заглавие, защото чувстваме че е важно да се говори по важни въпроси по предразполагащ и разбираем начин, както направи той. По онова време той говореше за трудни и сложни проблеми в световната политика.

Ние смятаме, че трябва да говорим по същия начин на финансови теми.


Нашите разговори са под формата на диалог на скептичен, неинформиран инвеститор (И) и личен банкер (Б). Древните гръцки философи, недалеч от София, първи са използвали тази форма на диалог за да обяснят сложни проблеми.


Надяваме се, че нашите разговори ще ви помогнат да разберете едно друго по въпросите на финансите и взаимните фонове.


И: И все пак, за какво е всичко това!? Взаимни фондове... инвестиране!!! Не съм склонен да експериментирам с парите си. Добре съм си и така.


Б: Има една стара поговорка, която според мен може да е била измислена точно за тази ситуация. Тя казва, „Вслушването в добър съвет е път към бъдещо богатство.“ Аз сега не искам да ви обещавам богатства. Не искам нищо да ви продавам. Съветът ми е... слушайте и помислете върху това, което ще ви кажа. Мой дълг е да ви информирам за новите продукти и възможности. Все пак съм вашият личен банкер .


И: Ами добре тогава. Кажете ми първо на първо, защо трябва да инвестирам?


Б: Бих могъл да ви кажа - за да управлявате по-добре парите си. Но няма да го направя. Вместо това ще ви задам въпрос. Какво мислите че става около нас? Как ще изглеждат нещата след десет или двадесет години?


И: Откъде да знам? Да се надяваме, че ще стане по-добре. Никой не може да каже със сигурност.


Б: Да, никой не може да каже със сигурност. Но има нещо което е сигурно - ще има все повече ситуации в нашето ежедневие, когато само нашите собствени пари може да са ни от помощ. Никой няма да ни помогне да дадем добро образование на нашите деца. Никой няма да ни помогне да платим за добър лекар. Никой няма да ни даде нещо безвъзмездно когато ще трябва да спрем да работим. Единствената помощ ще дойде от парите ни. Вашият най-добър приятел в бъдеще ще бъдат вашите спестявания. В бъдеще по принцип ще трябва да разчитате на себе си. Хората в САЩ и Западна Европа познават много добре тази ситуация. Не е лесно. Ето защо инвестициите станаха нормална част от техните спестявания. Вашето бъдеще, бъдещето на децата Ви и на хората, които обичате - зависи от това дали ще вземете мъдри финансови решения сега. Зависи от вашето желание да проучите всички възможности за увеличаване възвръщаемостта на спестяванията Ви. А знаете ли защо хората в САЩ и Западна Европа инвестират? Знам, че може да звучи невероятно, но историята показва че в дългосрочен план възвръщаемостта от инвестиции в облигации и акции е по-висока от инфлацията и лихвите по банкови депозити. Хората в САЩ и Западна Европа също така използват инвестиционни продукти като инструмент за диверсифициране - разпределят парите си в няколко различни финансови продукта, за да намалят тяхната концентрация и да минимизират рисковете. Една стара поговорка казва, че не трябва да слагаме всичките си яйца в една кошница. Това е диверсификация.


И: Това е интересно. Бих искал да получа една по-широка картина. Да кажем колко кошници трябва да имам?


Б: Би могло да се каже, че целият портфейл на Вашите спестявания трябва да прилича на една крепост. Едновременно трябва да ви защитава и да ви помага да постигате целите си. Не е лесно да се построи такава крепост и вие следва да потърсите помощта на експерт. Има няколко основни правила, който бихме желали да обмислите. Винаги дръжте достатъчно средства за да посрещате регулярните си разходи. Със сигурност тези средства трябва да могат да бъдат изтеглени на поискване или най-късно е едноседмично предизвестие. (Препоръчителен продукт: Разплащателни сметки, Краткосрочни Депозити.) Застраховайте се срещу непредвидени рискове, които не можете да посрещнете сами и които биха могли да променят в негативен план вашия живот или този на хората, които обичате и за които се грижите. Помнете все пак, че застраховката е предназначена само за защита (Препоръчителен продукт: Застраховка живот. Единици, свързани със застрахователни продукти.) Понякога се нуждаете от значителни суми за кола, къща и неочаквано лечение, както и за да подпомогнете близките си. По-добре е да се спестява отколкото да се заемат суми за да имате възможност да покриете подобни разходи. Винаги мислете в дългосрочен план. (Препоръчителен продукт: Средно и Дългосрочни депозити. Инвестиционни продукти - избрани взаимни фондове.) Подгответе се за годините, които ще дойдат много по-скоро отколкото очаквате и започнете да мислите за пенсионирането си отрано. Нека финансовите продуктите да работят за вас дълго време. (Инвестиции - избрани взаимни фондове, акции, облигации) Все пак най-важния съвет е - консултирайте се с Вашия личен банкер относно Вашите решения. Може би ще се съгласите с мен, като ви кажа, че за да започнете да разчитате на себе си трябва да се доверявате на добрите съвети. Бих искал нещо да стане кристално ясно - моята роля не е да Ви насърчавам да купувате продукти. Моята роля е да съветвам и обяснявам различни възможности. Решението трябва да бъде ваше собствено.


И: Добре. Какви са тези взаимни фондове, за които споменахте?


Б: Всъщност древните гърци са изобретили принципа на взаимните фондове и той е бил широко използван и от древните римляни. В ония времена корабоплаването е било рисковq но печеливш бизнес - и с цел минимизиране на риска и постигане на атрактивни печалби, няколко бизнесмени събирали пари и заедно купували кораби. Така те започнали да споделят, както риска така и печалбата, без да влагат всичките си пари в един кораб. Всеки един от тях притежавал идеална част от кораба, или, казано по друг начин, част от стойността му. Фундаменталната концепция на съвременните взаимни фондове е същата. Един съвременен взаимен фонд обединява средства, получени от индивидуалните инвеститори като вас - често скромни суми - за да създаде голям инвестиционен фонд. Професионален мениджър на фонда с подробни познания по инвестиране влага тези пари, така че да работят за вас. Както растат парите във времето, така расте и стойността на вашата инвестиция. Вие печелите от този ръст. Има три форми на печалба, но аз ще спомена само най-важната. Това е печалбата от всяко покачване на стойността на ценните книжа, притежание на фонда. Тази печалба се нарича покачване на нетната стойност на активите (НСА). Това разбира се е много схематично обяснение. Мога да продължа в подробности и да кажа също така, че взаимния фонд е съвкупност (или портфейл) от отделни акции, облигации, а понякога и други видове ЦК. Мениджъра на взаимния фонд подбира акциите и облигациите въз основа на инвестиционните цели и инвестиционния стил - по-нататък ще обясним какво имаме пред вид - и по преценка на мениджъра за това кои инвестиции се очаква да са най-печеливши. Не бива да си създавате представа, че едно единствено лице взема тези решения. Това лице ежедневно е подпомагано от многобройни екипи по проучване и големи групи анализатори както е практиката в Pioneer. След като инвестирате парите си във взаимен фонд получавате единици взаимен фонд. Стойността на тези единици се променя във времето и отразява, също така и стойността на ценните книжа, притежавани от фонда. Изразено метафорично чрез единици взаимни фондове Вие можете индиректно да притежавате частица от известни компании. Ако даден инвеститор желае да прекрати участието си, той по всяко време може да си възстанови своите единици взаимни фондове. И така, това е по този въпрос.


И: Звучи логично, но със сигурност е съпроводено с рискове,както с тези кораби, нали? Когато онзи кораб потънал не само нямало печалба, но загубили и главницата, нали.


Б: Не забравяйте обаче, че бяхте диверсифицирали позициите си и ако единия кораб е потънал, то другия вероятно не е потънал и е продължил плаването. Някои акции в портфейла Ви не се представят добре, други обаче го правят. Диверсифицирането е вашата защита. Но едно следва да знаете - когато инвестирате във взаимен фонд нямате гаранция ще накрая ще имате повече пари отколкото сте вложили. Вашата инвестиция не е застрахована както банковите депозити.


И: Звучи доста страшно. Защо искате дори да си го помисля?


Б: По света има милиони клиенти, вложители във взаимни фондове. Смятате ли, че всички те са безразсъдни и безотговорни? Смятате ли, че толкова много обичат риска? Определено не. Инвеститорите са едни и същи навсякъде. Те обичат печалбите и се страхуват от рискове. Сега преди да ви отговоря на въпроса бих искал да помислите за думата риск. Какво смятате че означава тя във финансовия свят?


И: O, много неща. Банкрут поради лоши решения. Кражба. Измама. Честно казано аз мразя самата дума. Мразя да рискувам, защото съм работил прекалено много за да изкарам парите си за да ги загубя, поради нечия грешка.


Б: Руснаците казват, „Очите на страха са големи“. Древните римляни казвали, „Нашите страхове винаги са много повече от реалните опасности.“ Тези поговорки са съвсем истински. Винаги е добре да знаеш, точно какви са всички налични рискове. Особено когато се стигне до финансови интереси. По принцип трябва да се научим да живеем с рисковете. Няма дори един единствен финансов продукт без риск. Не можем да изберем напълно безрисков финансов продукт. Вместо това ние винаги избираме различни нива и видове риск. Рискът във финансовия свят не се отнася по принцип до измама и кражба.


И: Какво имаш пред вид? Рискът си е риск, нали така?


Б: Не, във финансовия свят думата риск има точно дефинирани значения. Искате ли да чуете кои са основните видове риск?


И: Ами да, моля.


Б: На първо място това е риск от инфлация. Понякога той се нарича...загуба на покупателна способност. Винаги когато инфлацията е по-голяма от печалбата от вашите спестявания, вие се натъквате на риска, при който всъщност ще можете да купите по-малко, а не повече.[3] Понякога хората предпочитат нискорискови финансови продукти, като казват, че искат да избегнат риска. Смятат себе си за рационални и благоразумни. Такива ли са всъщност? Често те не осъзнават, че избирайки нискорисков продукт, те също могат да оставят инфлацията, да подяде покупателната способност на техните спестявания. Често те не осъзнават, че избирайки, така наречените нискорискови финансови продукти („сигурното пристанище/убежище“) те отново избират загуба на потенциална печалба от други инструменти, а в дългосрочен план може би рискуват далеч повече, отколкото са си представяли някога. Сега е времето да добавя, че в дългосрочен план инвестиционните инструменти винаги са побеждавали инфлацията. Второ - когато се стигне до инвестиране има пазарен риск познат също и като систематичен риск. Понякога цените или доходите на всички ЦК на даден пазар се покачват или падат поради широка гама от външни фактори. Когато се случи нещо такова, то може да окаже влияние върху акциите както на известни компании така и на нашумели корпорации. В краткосрочен план тези колебания в цената на ЦК са много трудно предсказуеми. Понякога тези колебания, наречени volatility (волатилитет - колебания в цените), променят пазара с очакване за спад на цените (мечи пазар), което може да продължи доста дълго. Най-големия риск за инвестирането е волатилността[4] и когато сравните инфлацията с волатилността, разбирате, че волатилността е сравнително краткосрочен проблем, такъв, който може да бъде излекуван с времето. Дори на доста продължителен мечи пазар като този, който изживяваме в момента, му идва края - стига само да издържите достатъчно дълго време, цените на акциите евентуално ще се възстановят и това, което изглежда, като най-големия пазарен срив след време се превръща просто в най-голямото циклично колебание - eдно голямо хълцане. Това е страшно натоварващо за психиката.


И: Един момент моля. Искате да кажете, че досегашния мечи пазар евентуално ще бъде разглеждан като, както го нарекохте и като най-голямо хълцане? Но защо, чувал съм че е това е ужасно! Как може да кажете такова нещо?


Б: Защото това е истината. В дългосрочен план пазарите ще се възстановят. Един от най-добрите мениджъри на портфейли в историята на бизнеса с фондове Питър Линч наскоро каза, „Установил съм, че когато пазара върви надолу, а вие разумно купувате фондове, в даден момент в бъдеще ще сте щастлив. Въпреки това обаче няма да стигнете до там ако бездействате. Сега е времето за купуване.“ Един от най-богатите американци и също така том мениджър на портфейл Уорън Бъфет е сигурен, че в дългосрочен план пазарите ще се съвземат. И двамата обаче са съгласни, че настоящото положение е много натоварващо в емоционално отношение.


И: Ами ако е все още твърде рано за съживление? Със заплахите за рецесия около нас какво ще стане ако акциите отново паднат . Дали риска от грешка не надвишава потенциалните изгоди дори да са прави?


Б: Не мисля така. Има индикации че сега е времето за купуване. Цените са ниски и когато дойде съживлението, вече ще бъде твърде късно защото ще купувате по по-високи цени и следователно ще пропуснете потенциала на съживлението.


И: Мисля че отиваме твърде далече.Нека се върнем към основното. Аз не знам достатъчно за взаимните фондове. Моля да ми разкажете повече.


Б: Разбира се. Нека да си вземем чай или кафе защото обяснението ще е доста продължително. По принцип взаимните фондове могат да се разделят на четири основни категории.

  • Взаимни фондове на паричния пазар, които инвестират в ЦК, предлагащи фиксиран доход.
  • Взаимни фондове в облигации, които инвестират в облигации.
  • Балансирани взаимни фондове които инвестират в комбинация от акции и облигации.
  • Взаимни фондове в акции - инвестират в акции.
Да се различат фондовете е почти толкова сложно, колкото да се различат хората. По принцип произхождаме от различни континенти и страни и това ни прави различни. Но има и други, по-неуловими разлики. Имаме различни лични предпочитания и характери. Хората се държат по различен начин поради, своята собствена индивидуалност. Фондовете също имат различна „индивидуалност“ - наречена инвестиционен стил. Казано накратко, взаимните фондове имат различен „привкус“, и специалистите непрекъснато създават нови, специализирани видове фондове. Ето защо всяка основна категория взаимни фондове може да бъде подразделена на много малко различаващи се фондове с „малко по-различно поведение.“
  • Нека характеризираме гореспоменатите основни категории.
  • Взаимни фондове на паричния пазар - инвестират в специфични ЦК, които предлагат фиксиран доход - например краткосрочни облигации издадени от държавни банки, големи корпорации, държави и други изключително стабилни институции. Смята се за консервативна инвестиция при която е малко вероятно да загубиш. Всъщност много финансови експерти смятат фондовете паричен пазар за почти толкова сигурни и ликвидни, колкото са парите в банка. Фондовете паричен пазар следват много близко текущите лихвени равнища и това (заедно с инфлацията) определя тяхната доходност. Фондът паричен пазар е добро място, където да си държиш парите които може да ти потрябват бързо. Това също така е и добър „паркинг“ за пари, които планирате да инвестирате в нещо, но все още не сте решили къде точно. Препоръчителен инвестиционен хоризонт е до една година. Колебанията са минимални. Печалбите се очаква да надвишават инфлацията и са малко по-високи от лихвите.
  • Взаимни фондове в облигации - тези фондове инвестират в много видове облигации. Важно е да запомните, че когато лихвените равнища растат, цените на облигациите падат. Когато лихвите намаляват, цените на облигациите растат. Колкото е по-дълъг матуритета, толкова облигацията е по-чувствителна на промени в лихвените равнища. Докато стойността на акциите постоянно се променя и често по непредсказуем начин, доходът от лихви по облигациите е предварително определен и на него може да се разчита, освен в случай, когато издателят (бил той правителство, банка, компания) не се озове в сериозно затруднение. Когато можете да приемете само малко риск за да генерирате значителен фиксиран доход, изберете средносрочни или дългосрочни облигационни фондове. Ако се притеснявате от колебания в нетната стойност на активите, дръжте парите си в краткосрочни облигационни фондове. Ако не сте готови да поемете никакъв риск, стойте си в фондове парични пазари. Облигационните пазари са по-малко изложени на колебания и по-малко рискови от фондовете в акции, често се избират от инвеститори, чиято основна цел е сигурност. Освен това много инвеститори предпочитат да държат част от парите си в облигации по всяко време, като начин на предпазване от големи, неочаквани промени на пазара на акции. В дългосрочен план печалбите от облигационни фондове се представят по-добре от инфлацията и лихвите. Препоръчва се да инвестирате в облигационни фондове за период от поне 2 до 3 години.
  • Балансирани взаимни фондове - балансираният фонд притежава и акции и облигации. Той представлява консервативен вид инвестиция, такава, която се опитва да даде възможност на инвеститора да се радва на част от сигурността на облигациите заедно с потенциала за растеж на акциите само с една единствена инвестиция. Типичния балансиран фонд е 60% инвестиран в акции и 40% в облигации. Неговата инвестиционна цел е да запази главницата, т.е., да предотврати загубата на инвестираните пари, и да постигне растеж в дългосрочен план, т.е., печалбите обикновено надвишават тези на облигационните фондове. Изложени са на по-високи колебания - по-висок волатилитет. В балансиран фонд би трябвало да държите парите си от 3 до 8 години.
  • Взаимни фондове в акции - макар и да можете да намерите много специфични видове фондове с акции, с широко вариращи рискови и доходни характеристики, фондовете, инвестиращи в акции по принцип се представят по-добре от облигационните фондове. Фондовете в акции се представят най-добре защото те са инвестирани на фондовия пазар, който е доказал, десетилетия наред, че е най-бързо растящата инвестиционна арена в света. Налице е обаче „трампа“ с известен компромис. По-високият растеж на фондовете в акции се получава при известен по-голям риск. Тези фондове могат да се покачват и падат, в зависимост от поведението на фондовия пазар на определени промишлени сектори, или на конкретните фирми избрани от мениджъра на портфейла. При един по-продължителен „мечи“ (низходящ) пазар, фондовете в акции преживяват падане на цената на техните единици, същото, което изпитваме в момента. Колкото е по-дълъг вашия инвестиционен хоризонт, (т.е. колкото повече сте съсредоточен в дългосрочни цели отколкото в краткосрочни инвестиционни цели) толкова по-подходящи са фондовете в акции за вашия портфейл. Ако очаквате да осребрите инвестицията си през следващите няколко години, следва да обмислите да държите всички или повечето си пари в облигационни фондове или други по-малко чувствителни на колебания продукти. Все пак запомнете следното - има много видове фондове в акции. Не всички са силно чувствителни на колебания (агресивни), много от тях са средно изложени на колебания (консервативни) и вие можете да направите избора си сред тях съобразно вашите цели и готовност да поемете риск. Печалбите може да надвишават тези генерирани от облигационните и балансираните фондове. Колебливостта е обяснимо по-висока. При фондове в акции инвестицията Ви трябва да за срок от мин. 5 години, за предпочитане и повече.
Доста дълго обяснение, но мисля че стана напълно ясно че има много основни видове фондове, изложени в различна степен на ценови колебания. До голяма степен фондовете могат да управляват риска за който говорихме.

И: Какво имате пред вид под готовност да поемете риск?


Б: Основно този термин се отнася до вашата способност да издържате на колебания. Това е въпрос на емоционална и умствена издръжливост. Част от поносимостта към риск се определя от субективни фактори (индивидуални черти) а част от нея се определя от обективни - колко богат сте вече. Ние знаем как да определим вашата рискова поносимост и да ви помогнем да вземете правилните решения.


И: Все още съм малко нервен по отношение на тази колебливост. Бихте ли ми казали малко повече за диверсифицирането, както и за евентуални други предимства.


Б: Да, взаимните фондове предлагат невероятна гъвкавост за контролиране на колебливостта.


Диверсификацията е ключова техника. Диверсификацията предполага разпределение на парите Ви в няколко различни вида инвестиции с цел намаление концентрирането в една ЦК, един икономически сектор или единствен вид ЦК. Стара поговорка гласи че не трябва да слагаме всичките си яйца в една кошница. Това е диверсификация. По дефиниция всеки взаимен фонд предлага известна степен диверсификация, защото всеки фонд инвестира в много различни акции или облигации. Но някои фондове са по-диверсифицирани от други. Например фондове, които инвестират е един икономически сектор са по-малко диверсифицирани от фондове, инвестиращи във всички сегменти. Фондовете, които инвестират глобално, са по-диверсифицирани от фондове, които инвестират само в един пазар. Също така има различни видове фондове с различен потенциал за колебливост, както и за доходност. Може да имате фонд с практически нулева колебливост, или средна до висока такава. За това говорих, когато описвах различните категории фондове. А сега позволете ми да ви кажа за едно друго предимство, т.е. ликвидността. Става въпрос за лекотата, с която можете да купите или продадете своите инвестиции. Единиците взаимни фондове могат да бъдат осребрени сравнително бързо по всяко време чрез тяхното откупуване от мениджърската компания обикновено на ниска цена или безплатно. Професионалното управление на парите е едно друго много важно предимство. Професионалното управление на парите и неговото качество могат да повлияят значително на вашите печалби. Важно е да се знае дали на мениджъра на портфейла е осигурена цялата необходима му подкрепа на екипи за проучване. Обикновено големите международни инвестиционни компании съдействат всячески на своите портфолио мениджъри. Дейността на взаимните фондове, както и банковата дейност е напълно регулирана и контролирана. Това е много важно предимство.


И: Бихте ли ми казали нещо за Pioneer Investments?


Б: Това е много важен въпрос. Има още един много важен финансов риск - наречен е кредитен риск. Този вид риск се отнася до цялостната стабилност на компанията. Следователно когато избираме мениджър на пари човек трябва винаги да попита доколко е стабилна компанията, която ще ръководи парите ми? Винаги е по-добре да се избере финансов и инвестиционен мениджър с по-голяма традиция, управляващ много активи и имащ изключителна репутация. Щастлив съм да кажа, че Pioneer Investments е такава компания. На 13 февруари 2008 г. той отпразнува 80-тата си годишнина откакто е международен финансов мениджър. Pioneer Investments е инвестиционната компания на UniCredit Group - водеща Европейска финансова група със силно глобално присъствие. Pioneer Investments има инвестиционни центрове в Бостън, Дъблин, Милано и Сингапур, които заедно управляват активи на стойност над 185 милиарда евро (към 31.07.2010 г.). Освен това Pioneer Investments има центрове за продажба и маркетинг в Бостън, Буенос Айрес, Дъблин, Хонг Конг, Мадрид, Майами, Милано, Мюнхен, Париж, Прага и Варшава. Pioneer Investments разширява присъствието си в цял свят, като разпространява продукти посредством финансови институции и професионалисти на всеки пазар. Pioneer Investments има над 2 000 служители в 12 срани. Дирекцията е подчертано разнородна с персонал от 26 националности. Те използват над 3 000 дистрибутори в цял свят. Основната дейност на Pioneer Investments е управление, продажби и маркетинг на инвестиционни фондове и алтернативни инструменти. Те управляват повече от 160 фонда, вкл. хеджингови фондове, със седалища в Италия, Люксембург, Ирландия и САЩ. Техният флагмански (водещ) фонд е Pioneer Fund - третият най-стар взаимен фонд в САЩ. Имат стотици хиляди клиенти по цял свят. Смятам че са много добра и силна компания с безукорна репутация.