Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

  Инвестиционни продукти на фокус  

 
     Спестовен план "Пайъниър"
   
  Новини    
 

26.12.2016


Информация за клиентите

С настоящето, бихме искали да Ви уведомим за подписването на обвързващо споразумение между УниКредит, компанията майка на Pioneer, и Amundi, водещо Европейско Дружество за Управление на активи, за придобиването на Pioneer от страна на Amundi.

Какво означава това за Вас?
Бихме искали да Ви уверим, че всички ваши настоящи права на притежатели на Дялове от продуктите на Pioneer Investments се запазват напълно и, че няма да настъпи никаква промяна в административния процес и/или в оказваните услуги свързани с дистрибуцията на продукти на Pioneer Investments в България. Можете да продължите да давате своите поръчки за сделки с дяловете на Фондовете ни както обикновено, във всички филиали на УниКредит Булбанк.

        архиви ...

 
   Активи под управление от България
към 31.06.2016 - 324 863 363 лева